Yasal Uyarı ve Kullanım Şartları

 

I- YASAL UYARI
İşbu internet sitesi, Sanayi Mah. Sultan Selim Cad. Turan Sok. No:16 Kağıthane/ İstanbul /Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 191894-0 sicil numarası altında kayıtlı bir anonim şirket olan Gürmay Tekstil San. Ve Tic.AŞ (“Magic Form”) tarafından hazırlanarak düzenlenmiştir.
Gürmay Tekstil San. Ve Tic.AŞ 
Telefon Numarası: +9 (0) 212 280 30 48
Kayıtlı E-posta Adresi: [email protected]
Vergi Dairesi ve Numarası: MASLAK VERGİ DAİRESİ / 4460269401
Mersis No:0446002310300014
 

 

II- KULLANIM ŞARTLARI


1. Sitenin kapsamı

Magic Form 'un internet sitesi ("Site”), Magic Form markalı içgiyim ürünlerinin Site’ye giren ziyaretçilere veya kullanıcılara satışına imkân veren bir elektronik ticaret sitesidir. Siteye erişim;
İnternet üzerinden www.magicform.com adresinden gerçekleştirilebilmektedir.

2. Kişisel Veriler ve Tanımlama Bilgileri (“Cookies/Çerezler”)

Magic Form, ziyaretçiler Siteye göz atarken anonim olarak bilgiler toplayabilir. Bu süreç ile ilgili hükümler, Sitede “Kişisel Verilerin Korunması ve Çerezlere İlişkin Politika” başlıklı sekme altında yer almaktadır. Ziyaretçiler, işbu verilerin otomatik işlenmesi sürecinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olduğu hususunda bilgilendirilmektedir.

3. Fikri Mülkiyet

3.1. Site

Site ve bununla bağlantılı olarak kullanılan gerekli her türlü yazılım, gizli bilgiler, korunan veriler ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunan saklı haklar içerebilir. Bu nedenle, aksi belirtilmedikçe, belgeler üzerindeki içerik ile ilgili fikri mülkiyet hakları, Sitede yer alan her tür diğer bilgi ve Site bileşenlerinden her biri (görüntüler, metinler, grafikler, sesler, işitsel buton ikonları, tablo vb.), yazılım, veri tabanları ve bültenler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür içeriğin (“İçerik”) mülkiyeti münhasıran Magic Form’a aitttir. Magic Form ziyaretçilerine Sitenin ziyaret edilmesi haricinde herhangi bir izin ve/veya hak vermemektedir. İçeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılmasına ancak, bilgi edinme ve özel kullanım amacıyla izin verilmekte olup herhangi bir şekilde başka bir amaçla çoğaltma yapılması ve/veya yapılan kopyaların kullanılması açık bir şekilde yasaklanmıştır. Ayrıca, İçerikte yer alan herhangi bir hakkın herhangi bir şekilde kopyalanması, değiştirilmesi, işleme yoluyla bir eser oluşturulması, birleştirilmesi, kaynak koda dönüştürülmesi (yasal mevzuatta belirtilen haller dışında), satılması, temlik edilmesi, alt lisans olarak verilmesi veya devredilmesi de yasaklanmıştır. Magic Form tarafından, ziyaretçinin Siteye erişimini sağlamak amacıyla kullanılan web ara yüzü haricinde herhangi başka bir yazılım veya yazılımın değiştirilmiş sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir yöntem kullanarak Site’ye ve Magic Form tarafından sunulan hizmete yetkisiz erişim sağlamak, bu yöntemle İçeriği tamamen veya kısmen değiştirmek de yasaktır.

3.2. Ticari Markalar

Magic Form’un ticari marka ve logoları üzerindeki mülkiyetin Magic Form’a ait olduğuna dikkat edilmelidir.
Kullanıcı, işbu Site ile ilgili kullanımı esnasında, Magic Form markası ile ilgili tüm hakların saklı olduğunun ve bu marka ve logolarla ilgili ziyaretçi tarafından gerçekleştirilebilecek herhangi bir kullanımın yasak olduğunun, daha genel olarak da Magic Form’un ticari marka ve logoları ile ilgili fikri mülkiyet haklarına gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için gerekli yasal yolları kullanacağının farkındadır. Bu Site’nin kullanımı ile ilgili olarak Rossmann, telif hakları ihlali ve fikri mülkiyet hakları ihlali için ziyaretçilerinden tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

3.3. Hyperlinkler

Site, başka İnternet sitelerine veya diğer internet kaynaklarına linkler içerebilir. Bu ölçüde, Magic Form bu siteleri ve harici kaynakları kontrol edemez; bu nedenle Magic Form bu sitelerin ve harici kaynakların sağlanmasından sorumlu tutulamaz ve içerik, ticari reklam, ürün, hizmetler ve bu harici siteler veya kaynaklar üzerinde yer alan veya bu siteler veya kaynaklardan gelen bilgi veya verilerle ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. Ayrıca, bu harici site veya kaynaklardan sağlanan mal veya hizmetlerin kullanılmasından veya bunların göz önüne alınmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu tutulamaz.
Magic Form’un Sitesinde linkler oluşturulması, Sitenin çerçevelenmesi ve daha genel olarak Siteyi oluşturan herhangi bir unsurun kullanılması, Magic Form'un ön ve açık rızasına tabi olup, bu izin Magic Form tarafından takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere iptal edilebilir. Magic Form, (i) Siteye yapılmış ve artık izin verilmeyen veya izin verilmeyecek olan herhangi bir linkin kaldırılmasını talep etme (ii) yukarıdaki işlemler sonucu oluşan zararlar için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

4. Ziyaretçilerin Davranışları

Her ziyaretçi, İnterneti, sorumlu ve diğer İnternet kullanıcılarının haklarına saygılı bir şekilde kullanmakla yükümlüdür.
Bu açıdan, ziyaretçi, Siteye göz atmak suretiyle aşağıda belirtilenleri yapmanın yasak olduğunu kabul etmektedir:
- Sitede yürürlükteki yasalara aykırı, zararlı, tehdit edici, küfür içeren, taciz edici, suç teşkil eden, karalayıcı, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kendi görüntüsü ile ilgili haklar dahil olmak üzere gizlilik hakkını ihlal edici nitelikte veya ırksal, etnik veya başka bir açıdan ayrımcılık ve nefret içerikli veya nezaketsiz ya da saldırgan bir içerik yükleyemez, yayınlayamaz, e-posta ile veya başka bir yolla gönderemez;
- Sitede istenmeyen veya izin verilmeyen bir reklam veya tanıtım malzemesi, “önemsiz elektronik postalar” (junk mail), “istenmeyen e-postalar” (spam), “taleplerin iletilmesi” (forwarding solicitations) veya başka türden bir talep yükleyemez, yayınlayamaz, e-posta ile veya başka bir yolla gönderemez;
- Siteye yazılım virüsü veya başka bir bilgisayar kodu, herhangi bir yazılım veya donanım veya başka bir telekomünikasyon malzemesinin işlevselliğini bozmak, imha etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış dosya veya programları içeren herhangi bir malzemeyi yükleyemez, yayınlayamaz, e-posta ile veya başka bir yolla gönderemez; Siteye veya sunuculara veya Site ile bağlantılı şebekeye müdahale edemez veya bozamaz veya Site ile bağlantılı şebekenin herhangi bir gerekliliğine, prosedürüne, politikasına veya yönetmeliklerine aykırı davranamaz;
- Sitenin herhangi bir virüse açık hale getirilmesi, satürasyon oluşturulması, sunucunun flood saldırısına tutulması, mesajlaşma hizmetinin e-postalarla doyuma ulaştırılması veya TCP / IP protokolünün herhangi bir üst bilgisinin veya e-postada yer alan herhangi bir başka üst bilginin değiştirilmesi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kullanıcının, ana bilgisayarın veya şebekenin hizmetine müdahale etmeye teşebbüs edemez;
- ziyaretçiye açık olmayan verilere erişemez veya normalde ziyaretçinin erişimine izin verilmeyen bir sunucu/hesaba giremez;
- bir sistem veya şebekenin saldırıya açıklığını araştırma, tarama veya test etme teşebbüsünde bulunamaz veya uygun izne sahip olmadan güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemez;
- üçüncü bir şahsın kimliğini kullanarak sahtecilik yapamaz (spoofing);
- Magic Form’un, tedarikçilerinin, ortaklarının, reklamcılarının veya başka bir Site ziyaretçisinin haklarını ihlal eden herhangi bir faaliyette bulunamaz; yasa dışı bir faaliyette veya bu hakları ihlal eden başka bir faaliyette bulunması için üçüncü bir şahsı teşvik edemez;
- yürürlükteki ulusal veya uluslararası kanun veya yönetmeliğe aykırı bir şekilde, Siteden alınan bilgileri veya yazılımı özellikle başka ülkelere veya belirli yabancı vatandaşlara iletemez veya (herhangi bir şekilde) devredemez.
İnternetin global niteliğinin farkında olarak, her bir ziyaretçi, online davranış kuralları ve kabul edilebilir nitelikteki içerikle ilgili yürürlükteki tüm yönetmeliklere ve ulusal ve uluslararası prosedürlere ve özellikle de teknik verilerin iletimi ile ilgili tüm yürürlükteki kanunlara uyacağını kabul etmektedir.
Magic Form, Sitenin kullanım koşullarına uyulmaması halinde, dilediği zaman ziyaretçilerinden işbu koşullara uyulmamasından kaynaklanan zararları talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıca, Sitenin veya Magic Form’un başka bir hizmetinin, kullanıcı tarafından kullanım şartları ihlal edilecek şekilde kullanılması halinde, Magic Form, bildirimde bulunmaksızın söz konusu kullanımı sona erdirebilmesini sağlayacak herhangi bir aracıyı devreye sokabilecektir.

5. Sorumluluk

5.1. Siteye Erişim ve Sitenin Çalıştırılması

Ziyaretçi, Magic Form sitesine erişim ve internet kullanımı ve Siteye erişim için gerekli bilgilere erişime izin veren bilgi teknolojileri ve telekomünikasyonunun uygulanmasından şahsen sorumludur. Ziyaretçi, siteye erişim için gerekli bağlantı ücretlerinden ve gerekli donanıma sahip olmaktan kendisi sorumludur.
Ziyaretçi, Siteyi, riski kendisine ait olmak üzere kullanmaktadır. Dolayısıyla, Magic Form, bu kullanım sonucunda meydana gelen herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Magic Form sitede sunulan malların iktisabından, siteye erişilmesi veya siteye erişilememesinden kaynaklanan veya bu siteden doğrudan ya da dolaylı olarak alınan bilgilere verilen puanlar sonucunda elde edilen kâr, müşteri, uğranılan veri kaybı veya maddi olmayan varlıkların kaybından kaynaklanan maliyetlerle sınırlı olmamak üzere, herhangi bir sebep, kaynak, nitelik veya sonuç dikkate alınmaksızın, dolaylı zararlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

5.2. SORUMLULUĞUN REDDİ

Site ayrıca üçüncü şahıslardan gelen bilgileri ve diğer internet sitelerine olan linkleri de içermektedir. Magic Form, bilgilerin doğruluğunu ya da içeriğini kontrol etmemektedir. Bu nedenle, Magic Form, bu tür bilgilerin veya diğer internet sitelerinin içeriğinin kullanılması, bunlara erişilmesi veya bunların kullanılamamasından kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
Magic Form, özellikle Sitede görülen bilgilerin, ürünlerin, aksesuarların veya hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, gerçekliği, ihlal edilmemesi, mevcudiyeti, güvenilirliği veya tamlığı veya ziyaretçinin yapmayı planladığı kullanımın uygunluğu ile ilgili açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
Sitede görülen bilgi, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak ihlali iddiası olduğu takdirde, ziyaretçiler derhal Magic Form ile iletişime geçilmelidir.

6. Genel hükümler

6.1. İçerik Değişikliği

Magic Form, şart ve kayıtları ihbarda bulunmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür değişikliklerden haberdar olmak için, Magic Form, ziyaretçiye, şartları düzenli bir şekilde okumasını tavsiye etmektedir. Sitenin kullanımı, kullanım sırasında geçerli olan şartlara tabidir.

6.2. Genel

İşbu Kullanım Şartları hükümlerinden herhangi birinin, mahkeme veya idari makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz olması halinde, bu durum, Kullanım Şartlarının geçerliliğini veya kullanım Şartlarının diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

6.3. Yürürlükteki Kanun.

Mevcut Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.
Magic Form ve ziyaretçi arasındaki sözleşmenin mevcudiyeti, yorumlanması, uygulanması veya ihlali ile ilgili her türlü uyuşmazlık, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, İstanbul Merkez mahkemeleri ve icra dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. birden fazla davalı olması halinde veya garantiye başvurulması halinde, atıf veya talep üzerine acil durumlarda veya ihtiyati durumlarda dahi işbu yargı yetkisine başvuru hakkı geçerli olarak kalmaya devam edecektir.
v [email protected] adresine e-mail göndererek Müşteri Hizmetleri ile bağlantıya geçip daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.